top of page

Hakkımızda

Sizler İçin

En İyisi

Şirket Bilgilerimiz

     

 

 

 

Beka Bungalov ailesi olarak siz değerli misafirlerimize 2021 yılından itibaren hizmet vermeye başladık.

Tesisimiz Standart ve Suit olmak üzere iki adet havuzlu bungalovdan oluşuyor. 

Birinci sınıf malzemeler ve lüks bir otel odasında aradığınız tüm ihtiyaç ve konfor sizleri Beka Bungalov'da bekliyor.

 

Suit Bungalov Evimiz

3*5  Ebatında havuz

12 m2 Yatak odası-Asma kat

30m2 Amerikan Mutfak

6m2 Tuvalet ve  Banyo

10m2 Veranda

ve 280m2 Bahçe'den oluşurken,

Dubleks Bungalov Evimiz ise

3*5 Ebatında Havuz

15m2 Asma Kat Yatak Odası

18m2 1.Kat Yatak Oadası

32m2 salon + Amerikan Mutfak

18m2 1.kat Salon

6m2 Tuvalet ve Banyo 1. Kat

6m2 Tuvalet ve Banyo 2.Kat

10m2 Veranda

ve 280m2 Bahçeden oluşmaktadır.

 


               

Şirket  Bilgilerimiz:

 

Unvanı                :Beka Elektronik Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti.

Merkez                : Çayiçi Mah. İstiklal Cad. No:48D Sapanca, Sakarya

Şube                    :Muradiye Mah. Köyiçi Yolu No:58 Sapanca, Sakarya

Mersis No           :0160066359300010

Ticaret Sicil No  :31768

 

Banka Bilgilerimiz:

Unvanı                 :Beka Elektronik Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti.

İban No               : TR57 0001 2009 5880 0010 2603 90

Banka                  : Halkbank Bankası  

54logo.png

Kişisel Verilerinizi Önemsiyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

İş bu metin üyelik sözleşmesi eki niteliğinde olup, sözleşme ile elde edilen Kişisel Verilere ilişkin aydınlatma metnini ve açık rıza beyanını içermektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca VERİ SORUMLUSU şirketimiz Beka Elektronik Turizm İnş. Tic.Ltd.Şti işbu Üyelik Formu sayesinde elde etmiş olduğu, üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel verileri (Ad/Soyad/e-mail/Telefon numarası/Adres) ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda veri sorumlusu olarak kaydedebilir, sınıflandırabilir, işleyebilir, saklayabilir, güncelleyebilir ve üçüncü kişilere aktarabilir.
 

Üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler, şirketimizce satış ve tedarik yönetimi hususlarında kontrol sağlamak, faturalandırma yapmak, yasal bildirimlerin yapılması, teslimat işlemleri, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, iş süreçlerinin yönetilmesi, her türlü ürün ve hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama, kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteriyi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, üyelere özel hizmetlerin oluşturulması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, ticari işbirliklerinin, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi, yönetilmesi, internet sitemizde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, amaçlarıyla işlenebilir.
 

Üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiden alınan kişisel veriler, Şirket tarafından, ilgili kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ve/veya izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Şirketin hissedarlarına, çalışanlarına, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, hizmet aldığı ve/veya iş birliği yaptığı yurtiçi/yurtdışı kişi, kurum, kuruluş ve/veya diğer üçüncü kişilere, aktarılabilir.
 

Üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişiye ait kişisel veriler, Şirket tarafından çalışanları, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, iş birliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, resmî kurumlar veya diğer üçüncü kişiler, tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilir.
 

Üyelik hesabı açılmasına ilişkin başvuru talebini ileten kişinin a) kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.
 

Yukarıda belirtilen haklara ilişkin talepler,  noter kanalı ile Çayiçi Mah. İstiklal Cad. No:48-F Sapanca, Sakarya  adresine iletilmesini takiben en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır. 

 

ÜYENİN AÇIK RIZA BEYANI

Yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirme çerçevesinde, verdiğim tüm kişisel bilgileri kendi rızamla verdiğimi beyan eder, vermiş olduğum kişisel verilerin Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmasına, kaydedilmesine ve bu amaçlarla yurt içi ya da yurt dışına aktarılmasına, kişisel iletişim bilgilerimin bu rıza beyanı şartları dâhilinde saklanmasına, kaydedilmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık muvafakatim olduğunu, kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak bilgi talep etme hakkım dahil olmak üzere tüm haklarımı öğrendiğimi ve veri sorumlusuna başvurarak haklarımı Kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğim noktasında bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1: TARAFLAR
Bir tarafta adresi Çayiçi Mah. İstiklal Cad. No:48F Sapanca, olan Beka Elektronik Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti. (Bu sözleşmede kısaca “Beka Bungalov” diye anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan tüketici(ler) arasında rezervasyon ve konaklama hizmetine ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Konaklama Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.

MADDE 2: KONU
İş bu sözleşmenin konusu; Beka Bungalov’un, tüketiciye https://www.bekabungalov.com internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Bungalov Konaklama Satış hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI
3.1. Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Beka Bungalov’a ait site üzerinden ya da Beka Bungalov’un belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/havale yolu ile ödeyecektir.
3.2. Konaklama ile ilgili internet tanıtım sayfasında ve Rezervasyon Belgesi'nde ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. Özellikle, satın alınan hizmete; tüketicinin, konaklamaya dahil hizmetler dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar, ulaşım, kapsam dışı tüm mal ve hizmetlerin bedeli dahil değildir.
3.3. Tüketici, kayıt anında sözleşme bedelinin en az %30'sini ön ödeme olarak, bakiyesini ise hizmetin başlama gününe kadar en geç 15 gün önce; otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında; erken rezervasyonlu, promosyonlu ve özel ürünlü konaklama satışlarında ise sözleşme bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilir. Ayrıca, ön ödeme olarak alınan bedel, güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.
3.4. Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Beka Bungalov tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


MADDE 4: İPTAL, DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER
4.1. Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı (+90 546 546 34 66) ile irtibata geçilmesi veya info@bekabungalov.com mail adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.
4.2. İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a. Tüketicinin tesise giriş tarihinden 15 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple tesise giriş tarihinden 14-7 gün öncesine kadar yapacağı iptal ve değişikliklerde toplam bedelin %50’sinden, tesise giriş tarihinden 7 günden az bir süre kalaya kadar yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup, bu bedelleri Beka Bungalov’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
b. Tüketici, erken rezervasyon döneminde almış olduğu indirimli üründe herhangi bir sebeple iptal veya değişiklik yaptırmak isterse, tesise girişten 7 gün öncesine kadar toplam bedelin %50’sini, 7 günden az bir süre kala ise konaklama bedelinin tamamını Beka Bungalov’a’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
c. Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.
d. Tüketici, ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, tesise girişten en geç 7 gün öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, işbu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı konaklama şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.
e. Tüketicinin konaklama yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Beka Bungalov, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
f. Beka Bungalov, tüketicinin rezervasyonunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Beka Bungalov’un yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, Beka Bungalov, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
g. Rezervasyon konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Beka Bungalov’un, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.
h. Beka Bungalov, kendisinin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri tüketiciye iade etmek zorundadır.
4.3. Tüketici rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Beka Bungalov’a bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Beka Bungalov, bu değişiklik talebini imkanlar ölçüsünde ele alır; gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Beka Bungalov’a herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Beka Bungalov sorumlu tutulamaz.
4.4. Otelden erken ayrılma halinde tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Beka Bungalov’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4.5. Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.


MADDE 5: DİĞER HÜKÜMLER
5.1. İşbu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından Beka Bungalov’un internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan tüketici tarafından görülür ve tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan Beka Bungalov’un herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.
5.2. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu halde hizmeti Beka Bungalov yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5.3. Tüketici, bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.
5.4. Tüketici, bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi Beka Bungalov’a ait web adreslerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder.
5.5. İptal edilmeksizin otele giriş yapılmaması halinde, konaklama bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, kalınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle otele geç giriş yapılması veya erken çıkış yapılması halinde kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.
5.6. Tesise girişte kimlik ve yaş kontrolü yapılmaktadır. Yanlış veya eksik beyan halindeki bildirimlerden dolayı arada bir fark doğar ise, otele giriş anında tahsil edilir.
5.7. Konaklama tarihleri, konaklayacak kişilerin isimleri, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Beka Bungalov’un internet sitesinde yayınlanan tanıtım sayfasında ve tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında açıkça yer almaktadır.
5.8. Tüketici, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Bu tarihler haricinde tesis müsait ise ve konaklama için Beka Bungalov’a uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini gerçekleştirdikten sonra tarihi uzatabilir.
5.9. Beka Bungalov, tüketicinin konaklama tesisindeki hiçbir kaybı ve/veya hasarı ile kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.
5.10. Tüketici(ler), Bungalova varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken saat 15:00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12:00’de boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.11. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Beka Bungalov’un, sözleşmede imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
5.12. Tüketici, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Beka Bungalov, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle tüketiciye karşı sorumludur.
5.13. Faturalar rezervasyon esnasında tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi ya da belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından Beka Bungalov sorumlu değildir.
5.14. Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı aynı konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, bungalova giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından Beka Bungalov’a ödenerek gerekli değişiklik yapılır.
5.15. Olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Beka Bungalovo, konaklamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka konaklama tesisi ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda tüketicinin tazminat hakkı yoktur..
5.16. Otel Rezervasyon/Kayıt belgesi, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.


MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME
İşbu konaklama sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle işbu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme; Sakarya (Sapanca) mahkeme ve icra daireleridir.
Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

bottom of page